Trening menedżerski – zarządzanie zespołem

Zrozumiesz mechanizmy motywacyjne i zaczniesz skuteczniej z nich korzystać:
dowiesz się, na czym polega nowoczesne podejście do motywacji
nauczysz się rozpoznawać, co motywuje Twoich pracowników
przećwiczysz zróżnicowane sposoby przekazywania zadań do wykonania – dopasowane do struktury osobowości i głównych motywatorów podwładnych
nauczysz się dobierania sposobu motywacji do sytuacji, zadania i osoby
zrozumiesz jak działają pieniądze i dowiesz się, jak skutecznie motywować pracowników pozafinansowo
zaczniesz przekazywać zadania pracownikom z zastosowaniem motywujących narzędzi komunikacji
trening menedżerski ułatwi Ci wykorzystanie tych umiejętności przy:
budowaniu zespołu
przydzielaniu właściwym ludziom odpowiednich zadań
rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej do określania cech poszukiwanego kandydata potrzebnych na danym stanowisku
wyborze najlepiej pasującego spośród kilku wybranych kandydatów
określaniu ścieżek kariery
motywującym przekazywaniu zadań

Nowoczesne techniki sprzedaży B2B

Dowiesz się, jak podnieść jednostkową wartość swoich kontraktów
Zwiększysz procentowy udział podpisanych kontraktów wśród rozmów handlowych, które prowadzisz
Poznasz i przećwiczysz w praktycznych case study efektywne modele prowadzenia rozmów telefonicznych
Dowiesz się, jakie są rzeczywiste powody, dla których klient mówi „nie” w pierwszej fazie kontaktu oraz, jak je zneutralizować
Nauczysz się przygotowywania klienta do sprzedaży Twoich produktów w kontekście sprzedaży wieloetapowej
Zapoznasz się z najciekawszymi metodami zamykania rozmów handlowych oraz techniki sprzedaży w prowadzeniu klientów do podjęcia decyzji zakupowych
Wypracujesz własne techniki „domykania” prowadzonych szans handlowych w oparciu o najlepsze wzory biznesowe

Negocjacje handlowe od strony praktycznych

Dowiesz się, jak uzyskać lepszy wynik finansowy z negocjacji
Nauczysz się sposobów dostosowania komunikacji i perswazji tak, aby być postrzeganym przez partnera negocjacyjnego jako profesjonalista
Poznasz techniki skutecznego osiągania nie tylko kluczowych, ale i dodatkowych celów negocjacyjnych
Zweryfikujesz – za pomocą indywidualnego testu stylu negocjacyjnego – swoje dotychczasowe nawyki negocjacyjne
Dowiesz się, w jaki sposób skutecznie zarządzać trudnymi sytuacjami w negocjacjach
Sprawdzisz, jak sterować procesem negocjacji i uzyskiwać więcej informacji
Zrozumiesz, jak klienci postrzegają proces negocjacyjny i określisz ich najważniejsze priorytety

Profesjonalna obsługa trudnego klienta

Na szkoleniu dowiesz się, jak może w praktyce przebiegać profesjonalna obsługa trudnego klienta:
Jak uzyskać efekt dobrych relacji z aktualnymi lub potencjalnymi klientami
Jak wypracować i praktyczne wdrożyć model obsługi trudnego klienta, czyli takiego, który prezentuje zachowania rzadko spotykane lub stanowiące emocjonalne wyzwanie dla pracowników obsługi
Jakie konkretne techniki i sformułowania komunikacyjne warto znać i stosować, by zapobiegać i / lub radzić sobie z negatywnymi emocjami klientów oraz swoimi w procesie obsługi
Na szkoleniu zostaną wypracowane nawyki skutecznego reagowania w różnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć w procesie obsługi trudnego klienta
Jak rozpoznać różne typy klientów i dostrajając się do nich a lepiej sobie poradzić w trudnych sytuacjach
Jak obsługa trudnego klienta może być wspierana praktycznym zastosowaniem technik asertywności

Szkolenia z autoprezentacji

Autoprezentacja to umiejętność tworzenia własnego wizerunku. Jest ona bardzo przydatna w relacjach biznesowych: podczas rozmów kwalifikacyjnych, gdy poszukujemy pracy, podczas pierwszych spotkań z kontrahentami, współpracownikami, podczas „wchodzenia” do nowej grupy pracowniczej itp. Ale także umiejętność autoprezentacji jest wykorzystywana na co dzień, w życiu prywatnym, gdy poznajemy nowych ludzi, budujemy relacje, nawiązujemy kontakty i przyjaźnie. Kreowanie swojego wizerunku (nie mówimy tu o manipulacji) jest to sposób, w jaki każdy człowiek, poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne, komunikuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być uważany. To forma „sprzedaży” siebie i co najważniejsze umiejętność, której można się nauczyć i rozwijać. Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie: skutecznie komunikować się (werbalnie i niewerbalnie) umiejętnie kontrolować autoprezentację zbudować profesjonalny wizerunek swojej osoby i odpowiednie relacje z rozmówcami przekonać innych do własnego zdania i skutecznie argumentować asertywnie bronić swojego zdania i swoich praw a także przyjmować uzasadnioną krytykę konstruktywnie udzielać informacji zwrotnej.

Skuteczny emarketing

Na szkoleniu dowiesz się jak zwiększyć rozpoznawalność Twojej marki, zwiększyć obroty oraz ulepszyć model biznesowy.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma informację zwrotną na temat komunikacji marketingowej prowadzonej przez reprezentowaną przez siebie firmę.
Dowiesz się, jak budować silny i atrakcyjny dla kupujących wizerunek (strona internetowa, social media, realizowane mailingi).
Szkolenie to stanowi wprowadzenie w zagadnienia e-marketingu. Jest to doskonały wstęp do szczegółowych modułów realizowanych w ramach naszych szkoleń. Szkolenie “Skuteczny E-Marketing” dedykujemy osobom, które chcą poznać trendy oraz sposoby zwiększania konwersji stron internetowych oraz realizowanych kampanii
e-marketingowych

- Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

- Formularz kontaktowy