• Rozwiązania dla

  Małych i średnich przedsiębiorstw
 • Skorzystaj z

  Darmowej konsultacji

- Zainteresowany spotkaniem z
Konsultantem biznesowym?

Skontaktuj się z nami w celu umówienia spotkania

- O nas

Przedsiębiorstwa z sektora MSP stosunkowo rzadko w sposób strategiczny i długofalowy zarządzają swoim kapitałem ludzkim, przez co nie korzystają z szeregu korzyści, które wynikają z zarządzania opartego na kompetencjach. Celem usługi jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje z wykorzystaniem modeli kompetencji przedsiębiorstwa, Planów Rozwoju Kompetencji oraz zwiększenie kompetencji pracowników tych przedsiębiorstw. Służyć temu będą działania szkoleniowe i doradcze skierowane do przedsiębiorstw, które nie są trakcie wdrażania systemu zarządzania przez kompetencje oraz działania informacyjne przybliżające zagadnienia zarządzania kompetencjami i tworzenia marki pracodawcy.

 • Cel: Wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje z wykorzystaniem modeli kompetencji przedsiębiorstwa
 • Metoda: Działania analityczno-badawcze, doradztwo oraz szkolenia dla kadry zarządzającej, kadry HR i kluczowych pracowników

 • Uczestnicy: Mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy
0
0
0

- Korzyści udziału

Przystępując do projektu firma otrzymuje analizę i badanie kompetencji pracowników firmy, pakiet doradztwa oraz analizę szkoleń, dzięki którym:

kadra zarządzająca oraz kadra HR zdobędzie wiedzę o tym jak zarządzać kompetencjami w przedsiębiorstwie;
pozna poziom kompetencji - talenty, słabe i mocne strony swojego zespołu;
wyznaczy ścieżki rozwoju pracownikom.

Dla firmy wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem oznacza:

 • lepszą efektywność i jakość zarządzania;
 • podniesienie wydajności pracy i satysfakcji pracowników;
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku;
 • wzrost w zakresie wyników finansowych.

- Rodzaje wsparcia

Wszystkie przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie objęte zostaną:

 • wielowymiarową analizą potencjału do wdrożenia systemu zarządzania przez kompetencje, wynikiem czego będzie opracowanie zindywidualizowanych planów rozwoju kompetencji oraz map kompetencji określających potrzeby rozwojowe pracowników
 • pakietem szkoleń z zakresu rekrutacji, rozwoju i oceny pracowników, umożliwiających wdrożenie w przedsiębiorstwie planów rozwoju kompetencji

W przedsiębiorstwach, w których zostanie wdrożony plan rozwoju kompetencji:

 • kluczowi pracownicy zostaną objęci ofertą darmowych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich
 • kadra odpowiedzialna za HR zostanie przeszkolona z zakresu rozwijania narzędzi dotyczących najważniejszych procesów HR: rekrutacji, oceny i planowania ścieżek rozwoju
 • właścicieli przedsiębiorstwa oraz kadra menedżerska odpowiedzialna za HR otrzyma doradztwo w zakresie wdrażania planów rozwoju, jak również budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy

- Przebieg usługi

- Najczęstsze pytania

Przystępując do projektu firma otrzymuje analizę i badanie kompetencji pracowników firmy, pakiet doradztwa oraz możliwość skorzystania ze szkoleń

- Zainteresowany naszą ofertą?
Skontaktuj się z konsultantem biznesowym

Wybierz jedną z form kontaktu

- Doradztwo ekonomiczne, inwestycyjne, finansowe

8 na 10 osób zadaje pytanie jak zdobyć finansowanie na założenie firmy lub jej działalność. Skąd brać pieniądze na nowe pomysły , przedsięwzięcia? Mało kto pyta jak gospodarować zdobytymi środkami. Niestety. Pieniądze są zasobem. Jednym z wielu jakie mamy w firmie. Jednak bardzo ważnym zasobem, bowiem zawsze potrzebnym i trudno odnawialnym. Zarządzanie przedsiębiorstwem ma na celu generowanie zysków w celu realizacji jego misji, wizji. Zarządzanie finansami na zapewnić finansowanie działalności firmy. Stałe i długofalowe. Jak zrządzać finansami w firmie? Jak zapewnić dostatek zasobów finansowych? Sprowadza się to do świadomego planowania, organizowania, podejmowanie decyzji i kontrolowania.

Jeśli jesteś mikro bądź małą firmą i masz kłopot w zarządzaniu finansami , środkami trwałymi , uporządkowaniem działalności to ten projekt jest skierowany do Ciebie .

- Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

- Formularz kontaktowy